About project

STA TOUR

STA TOUR je celoslovenský edukačno-športový projekt s regionálnou pôsobnosťou, organizovaný Slovenskou Triatlonovou Akadémiou. Projekt sa zameriava na podporu športových aktivít, šírenia myšlienky fair play a potierania extrémizmu medzi triatlonovými pretekármi a fanúšikmi. Priami účastníkmi série sú deti od 5 rokov až po najstaršiu vekovú kategóriu pretekárov - veteráni 65+. Súčasťou túry je aj “akademická športová liga”, ktorá má započať implementáciu športu triatlon do všetkých úrovni vzdelávacích inštitúcii. Projekt ponúka šport - triatlon ako nástroj aktívneho trávenia voľného času, ale aj prevencie voči virtuálnej realite spojenej so sociálno-patologickými javmi číhajúcimi v živote a to nielen na deti a mládež. Triatlonové podujatia ponúkajú šport pre širokú verejnosť bez rozdielu sociálneho, relígiozného alebo etnického pôvodu, či ekonomického zabezpečenia.

STA TOUR je realizovaná ako regionálny projekt s celoslovenskou pôsobnosťou. každý jeden pretek je organizovaný ako samostatne športové podujatie zohľadňujúce charakter konkretných pretekov, špecifiká regiónu a realizačné podmienky, pričom zjednocujúcim prvkom celej športovej série je šírenie filozofie fair play a rovnosti - SPOLU TVORÍME TRIATLON. Program všetkých podujatí je zostavený tak, aby bol atraktívny pre širokú verejnosť, ktorú tvoria aktívni pretekári, športoví nadšenci, ale i rodiny s deťmi. Popri športových a zábavných zónach bude veľky dôraz kladený na edukačné aktivity, v rámci ktorých sa účastnici podujatia budú môcť dozvedieť viac o zdravom životnom štýle, význame športu pre všetky vekové skupiny a športu ako formy prevencie.

Top